Otwórz player w nowym oknie

Dr Rafał Bakalarczyk: Najczęściej w Polsce seniorami opiekują się osoby najbliższe, często bez żadnego wsparcia

Dr Rafał Bakalarczyk: Najczęściej w Polsce seniorami opiekują się osoby najbliższe, często bez żadnego wsparcia

„Seniorzy nie mają ułatwionego życia w naszym kraju. Wsparcie dla nich jest bardzo ograniczone, szczególnie w momencie, gdy potrzebują pomocy opiekuńczej przy codziennym funkcjonowaniu i pielęgnacji” - powiedział w Poranku „Siódma9” dr Rafał Bakalarczyk (Klub Jagielloński).

Rozmowa dotyczyła raportu z badań: „Starość po polsku”.

„Najczęściej osobą starszą zajmuje się rodzina czy najbliżsi i wsparcie uzyskiwane w tym wypadku jest daleko niewystarczające. Większość potrzeb osób starszych jest zaspokajana w ramach sektora nieformalnego i najczęściej zajmuje się tym rodzina. Tu również pojawia się problem związany z demografią czy zmianami kulturowymi i osoby starsze nie mają bliskich osób w pobliżu, mogących się nimi opiekować” - mówił Gość Poranka.

„Sytuacja społeczna pokazuje, że istnieje potrzeba by zadbać o wsparcie rodzin, które opiekują się osobą starszą. Potrzeba też rozbudowanego systemu wsparcia seniorów pozarodzinnego. Nie chodzi tu tylko o wsparcie w ośrodkach opiekuńczych, ale także w społeczności lokalnej czy usługach domowych (np. codzienny asystent). Potrzeba rozwoju, poszerzania i dofinansowania, żeby rozwiązania ułatwiające życie seniorom były bardziej dostępne i żeby były sprofilowane na różne rodzaje potrzeb opiekuńczych” - tłumaczył dr Bakalarczyk.

„Trzeba zmienić zasady przyznawania świadczeń, ponieważ osoba opiekująca się kimś starszym w momencie uzyskiwania dochodu, posiadana pracy nie może liczyć na żadne rządowe wsparcie - to zapis z 2003 roku. Powinniśmy unowocześnić przyznawanie pomocy, zwłaszcza w czasach pracy zdalnej. Powinien nastąpić również rozwój usług opiekuńczych, które powinny być dostępne w szerszym zakresie” - dodał rozmówca Anny Czytowskiej.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA