Otwórz player w nowym oknie

Ks. dr Mariusz Wedziuk: Radio to rzeczywistość bardzo dynamiczna

Ks. dr Mariusz Wedziuk: Radio to rzeczywistość bardzo dynamiczna

„Radio to rzeczywistość bardzo dynamiczna. Radio jest organizmem żywym. Tworzą je ludzie przed i za odbiornikiem. Pierwsi to dziennikarze i twórcy mówiący do mikrofonów, jednak bez tych drugich, czyli słuchaczy, rozgłośnia nie miałaby racji bytu” - powiedział w Poranku „Siódma9” ks. Mariusz Wedziuk (Radio Warszawa).

Pierwsza część rozmowy dotyczyła początków działalności Radia Warszawa.

„Wszystko rozpoczęło się od listu, w którym grupa osób świeckich zwróciła się z prośbą do ówczesnego Kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski, biskupa Archidiecezji Warszawskiej. Prośba dotyczyła powołania rozgłośni katolickiej w Warszawie. Ta grupa osób już wtedy widziała potrzebę istnienia takiej stacji. Na jej antenie miały być poruszane takie tematy jak programy dla katechetów, dla szkół, popularyzacja nauczania Ojca Świętego, nauczania Kościoła, audycji poświęconych tematyce rodzinnej, wiadomości z życia Kościoła czy relacjonowanie Mszy Świętych, rekolekcji czy innego rodzaju modlitw. Do dzisiaj ta misja jest kontynuowana” - mówił Gość Poranka.

„Radio katolickie jest Warszawie potrzebne tak samo, jak radio lokalne. My nie jesteśmy wyłącznie radiem katolickim, ale również radiem, które wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnym. Informujemy Słuchaczy o tym, co dzieje się w Warszawie, w regionie i w wielu miastach w Polsce” - dodał rozmówca Karola Gaca.

Dalej poruszono temat przyszłości radiostacji.

„Chcielibyśmy rozwijać radio, poszerzać grono słuchaczy. Przy okazji trwającej epidemii koronawirusa, w której coraz mniej ludzi uczęszcza do Kościoła staramy się wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom. Staramy się formować słuchaczy, czego przykładem może być czas Wielkiego Postu, jak również oferta rekolekcji, nabożeństw Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali. Przedstawiamy też informacje z życia Kościoła. Tak jak wszystkie media staramy się pełnić trzy podstawowe funkcje: informacyjną, edukacyjną i rozrywkową. Jako radio, które jest także katolickie, staramy się też formować i ewangelizować” - tłumaczył duchowny.

W ostatniej części rozmowy ks. Wedziuk zapraszał do włączenia się w uroczystości związane z 30-leciem Radia Warszawa.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA