Otwórz player w nowym oknie

Michał Wilk: Książka „Maryja. Droga do uwolnienia” pokazuje całościowo postać Maryi. To okazja do lepszego poznania Matki Bożej i modlitwy razem z Nią

Michał Wilk: Książka „Maryja. Droga do uwolnienia” pokazuje całościowo postać Maryi. To okazja do lepszego poznania Matki Bożej i modlitwy razem z Nią

„To jest dobre, katolickie ujęcie Matki Bożej. Ta książka bardzo dobrze pokazuje zakorzenienie dogmatów wiary katolickiej w Biblii. Pokazuje również płynność między Starym i Nowym Testamentem. W życiu Matki Bożej wypełniają się pisma proroków. W książce pod koniec każdego rozdziału są propozycje autora odniesienia do Starego i Nowego Testamentu. Jest to więc podejście bardzo całościowe, pokazanie logiki wiary. Myślę, że autorowi świetnie się to udało” – powiedział w poranku „Siódma 9” Michał Wilk. W rozmowie z Januszem Zalewskim opowiedział o książce Gabriela Amortha „Maryja. Droga do uwolnienia” (Wydawnictwo eSPe).

„Z jednej strony ta książka pokazuje Matkę Bożą osadzoną w kontekście kulturowym, więc jest to kobieta z Palestyny I wieku, taka, jaką pokazuje nam Biblia, ale ten obraz jest poszerzony o realia historyczne tamtego czasu. Z drugiej strony autor podchodzi do Matki Bożej z punktu widzenia wiary katolickiej i pokazuje Ją jako Matkę Boga, czyli oprócz tego kontekstu kulturowego mamy omówioną postać Maryi w tym szerszym kontekście wiary Kościoła katolickiego” – mówił redaktor.

Książka składa się z 31 medytacji. Jak tłumaczył gość poranka:

„Można tę książkę przeczytać z czystej ciekawości, bo bardziej chcemy poznać osobę Matki Bożej, ale można ją potraktować jako codzienną modlitwę, np. przez cały miesiąc. Myśleliśmy tutaj szczególnie o maju, wypuszczając tę książkę. Każdy z tych rozdziałów może służyć jako osobista medytacja codzienna”.

Przybliżył także postać autora.

„O. Gabriel Amorth był przez długie lata oficjalnym egzorcystą Watykanu. Znany jest i w Italii, i w Polsce właśnie w tej tematyce. W Polsce wyszło sporo jego książek. Ale znany jest, może bardziej we Włoszech, z takiej zgłębionej duchowości maryjnej. To człowiek, który żył z Matką Bożą na co dzień, był z Nią bardzo zaprzyjaźniony”.

Jak zaznaczył, wielką wartością książki jest całościowe podejście do postaci Maryi.

„To jest dobre, katolickie ujęcie Matki Bożej. Ta książka bardzo dobrze pokazuje zakorzenienie dogmatów wiary katolickiej w Biblii. Pokazuje również płynność między Starym i Nowym Testamentem. W życiu Matki Bożej wypełniają się pisma proroków. W książce pod koniec każdego rozdziału są propozycje autora odniesienia do Starego i Nowego Testamentu. Jest to więc podejście bardzo całościowe, pokazanie logiki wiary. Myślę, że autorowi świetnie się to udało”.

Zapytany, dla kogo jest to lektura, odpowiedział:

„Dla tych, którzy chcą lepiej poznać Maryję, bo jest to podejście całościowe pod kątem zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu. Ale całościowe też dlatego, że te medytacje i zebrane teksty tworzą drogę od samego początku życia Matki Bożej do samego końca. Później są omówione dogmaty wiary, w jaki sposób się rozwijały. Ale także osoba, która w tym temacie jest już zaznajomiona znajdzie tam coś nowego, czego się dowie, ale i przemodli w nowy sposób”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA