Ks. Paweł Walkiewicz: W Wielkim Poście wsłuchujmy się w słowo Boże, bo ono jest zawsze aktualne

Ks. Paweł Walkiewicz: W Wielkim Poście wsłuchujmy się w słowo Boże, bo ono jest zawsze aktualne

„Zachęcam, żeby wejść w głębię słowa Bożego. Kiedy czytamy tę samą Ewangelię, kiedy słuchamy tej samej Ewangelii, którą rozważaliśmy rok temu czy miesiąc temu, jeżeli do tego podchodzimy z wiarą, zawsze podpowie nam słowo aktualne na dzisiaj. (…) Zachęcam, żeby od tego zaczynać, od wsłuchiwania się w to, co mówi Pan Bóg. On zawsze ma dla nas słowo bardzo świeże, bardzo aktualne, nigdy nie daje nam jakiegoś przeterminowanego czy odgrzewanego produktu. Zawsze mówi do nas to, co jest dzisiaj dla nas potrzebne, aktualne, konieczne” – powiedział ks. Paweł Walkiewicz, ojciec duchowny w Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W rozmowie z Anną Skiepko dał wskazówki, jak owocnie przeżyć Wielki Post.

Ks. Paweł wskazał, że postanowienia wielkopostne są po to, „żeby przyjść do Boga głębiej niż do tej pory”. Jak podkreślił: „Tutaj chodzi nie tylko o nawrócenie w rozumieniu Kościoła, jako moralne oczyszczenie, chociaż i to jest ważne. Natomiast jeżeli podejmujemy te wyrzeczenia, to podchodzimy do Pana Boga i to jest tutaj najważniejsze – przychodzimy do przyjaźni z Jezusem oraz – można powiedzieć – rozumiemy tę misję, do której On nas zaprasza. I to jest tutaj kluczowe”.

back to top