Leszek Rysak: Informacja o otrzymaniu kardynalatu przez abp. Wyszyńskiego była wykorzystywana przez komunistów w walce z Kościołem

Leszek Rysak: Informacja o otrzymaniu kardynalatu przez abp. Wyszyńskiego była wykorzystywana przez komunistów w walce z Kościołem

„Informacja o tym, że prymas zostanie podniesiony do godności kardynalskiej została podana już 29 listopada przez Polskie Radio. (…) I tu zaczyna się bardzo istotna kwestia. Z jednej strony wielka radość wiernych, duchowieństwa, życzenia (…) Z drugiej strony ogromny spokój, świadomość wagi tego wydarzenia, ale zarazem świadomość rozgrywki politycznej (…) To było wplecione w walkę z Kościołem, stało się jednym z jej elementów. W zapiskach prymas mówi 4 stycznia, że decyduje się nie walczyć o paszport, ale jeśli komuniści się zgodzą, to pojedzie. Tu nie chodziło o to, że komuniści obawiali się ucieczki prymasa. Wiedzieli, że prymas nie będzie na pewno opuszczał Polski. Część duchowieństwa i wiernych obawiało się, że kiedy go wypuszczą, to nie pozwolą powrócić – tłumaczył w poranku „Siódma – Dziewiąta” Leszek Rysak, historyk.

Jutro, w 65 rocznicę otrzymania przez abp. Stefana Wyszyńskiego kardynalatu, w archikatedrze warszawskiej zostanie odprawiona Msza św., której będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Jest to Msza dziękczynna za podpisanie przez papieża Franciszka dekretu o heroiczności cnót kard. Wyszyńskiego.

back to top